Taalassessment

INTRODUCTIE

Met een taalassessment zal via een persoonlijk gesprek en een toets je taalniveau worden vastgesteld. Voorafgaand aan het assessment wordt een doelniveau gekoppeld aan de functie van de deelnemer. Niet alleen het taalniveau wordt duidelijk maar ook de meest gemaakte fouten, hiervan wordt een fouten analyse gemaakt. Op basis van het assessment wordt een helder advies gegeven welke taalfuncties en taalhandelingen nodig zijn om op het juiste niveau conform het Europees Referentiekader (ERK) te kunnen functioneren. Na afloop van het assessment ontvang je een uitgebreid rapport van de resultaten.

Taalassessment is mogelijk voor de volgende talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees.

Om je beginniveau en specifieke leerdoelen vast te stellen vindt een intake plaats voorafgaand aan de training. De resultaten en leerdoelen worden na de intake met de cursist gedeeld.

De sessies worden in overleg met de trainer ingepland.

DOELGROEP

Voor iedereen die werkzaam is in het MKB, internationaal zaken doet en verder wil met taal.

LEERDOEL

Het kennen van je taalniveau (spreken, schrijven, lezen, luisteren) binnen het raamwerk van het Europees Referentiekader (ERK) en het krijgen van een taaladvies voor de toekomst.

OPBOUW

Het taalassessment duurt 2-3 uur en bestaat uit 2 onderdelen. Het gaat om een individueel traject. Er vindt een uitgebreid interview plaats waarbij het niveau van (vakspecifieke) spreek- en luistervaardigheid worden getest. Hierna volgt een schriftelijke toets en een schrijfopdracht waarmee het niveau van de lees- en schrijfvaardigheid als ook de kennis van grammatica en vocabulaire worden vastgesteld.

ONDERWERPEN

Spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en luistervaardigheid, grammatica en vocabulaire.

Wil je verder met taal? Kijk dan naar onze individuele- of groepstaaltrainingen of neem contact met ons op.

OVER STE LANGUAGES

STE Languages is een toonaangevend taleninstituut in Nederland en al meer dan dertig jaar actief op het gebied van taaltrainingen. De taaltrainingen worden op alle niveaus en in alle talen zoals Nederlands, Engels, Duits, Spaans en in vele andere talen gegeven.

STE Languages werkt uitsluitend met gecertificeerde, ervaren en zeer enthousiaste taaltrainers die grote affiniteit hebben met het internationale bedrijfsleven.

Classroom online
Classroom online
Aanbieder STE Languages
Certificaat Rapportage
Vooropleiding MBO/HBO/WO
Duur 2,5 uur
Doelgroep
  • Voor iedereen die werkzaam is in het MKB, internationaal zaken doet en verder wil met taal.