Disclaimer

Disclaimer voor Academy.NLinBusiness.com

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld onder de volgende voorbehoudingen en beperkingen:

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NLinBusiness is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken, verveelvoudigen of openbaar te maken. Het intellectueel eigendom berust exclusief bij NLinBusiness althans haar relevante licentiegevers.

Aansprakelijkheid

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. NLinBusiness streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig,  verouderd en of onjuist zijn, dan is NLinBusiness daarvoor niet aansprakelijk.

Een deel van de informatie op de website is afkomstig van derden. De website bevat voorts hyperlinks naar websites van derden. NLinBusiness is niet  aansprakelijk voor enige informatie over, of afkomstig van, deze derden, of voor informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Specifiek verwijst de website naar Service Partners. De Service Partners zijn onafhankelijk van NLinBusiness. Vermelding van, of verwijzing naar, een Service Partner op de website impliceert geen beoordeling of advies omtrent de betrouwbaarheid, kwaliteit of geschiktheid van de Service Partner.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om materialen op deze website, waaronder deze disclaimer, te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Cookie & Privacybeleid

U kunt het Cookie & Privacybeleid van NLinBusiness terugvinden via deze link: www.academy.acc.nlib.nlib.totalservices.io/cookies-en-privacy/

Contact

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze disclaimer dan kunt u contact opnemen met academy@nlinbusiness.com