Zakencultuur Verenigde Staten

INTRODUCTIE 

Dit interactieve programma begint met een individueel online assessment door middel van een korte vragenlijst. De uitslag geeft een helder een beeld van vier persoonlijke competenties die voor interculturele effectiviteit essentieel zijn. Deze competenties zijn een leidraad in de online module over interculturele communicatie. Door middel van filmpjes, woord en beeld word je aangezet om het aangereikte profiel te onderzoeken.  Vervolgens wordt een virtueel coaching gesprek van 90 minuten met een interculturele trainer ingepland. In dit gesprek komen specifieke cases vanuit de Amerikaanse cultuur aan de orde en krijg je handelswijzen aangereikt die tot succes zullen leiden. Afhankelijk van de aard van organisatie en de rol waarin je, je bevindt, selecteren we een bedrijfscultuurexpert die voldoet aan de ontwikkelingsbehoeften.  De online training kan op ieder moment gestart worden. De individuele sessie wordt in overleg ingepland.    

DOELGROEP 

Ondernemers of individuen die zakelijk geïnteresseerd zijn in Verenigde Staten, met het voornemen om: 
 • Deel te nemen aan een handelsreis ( om partners te ontmoeten/vinden) 
 • Deel te nemen aan Internationaal beursbezoek 
 • Toeleveranciers op locatie te bezoeken/ ontvangen 
 

LEERDOEL 

 • Interculturele Competenties: Cultureel en zelfbewustzijn: bewust van het eigen profiel en de krachten en mogelijke valkuilen. Inzicht hoe hier succesvol mee om te gaan in onbekende situaties. 
 • Gedragspatronen: kennis van typische rituelen en gebruiken en het eigen maken van lokale waardensystemen om daar in de interactie succesvol mee om te gaan. 
 • Zakencultuur: onderzoeken en ontwikkelen van een individuele strategie en aanpak in het aangaan en versterken van zakenrelaties, onderhandelingen, omgaan met hiërarchie en senioriteit/leiderschap. 

Resultaten: 

 • Inzicht in eigen opvattingen en patronen 
 • Begrip wat eigen gedrag bij een ander kan oproepen 
 • Bewuste en succesvolle positionering in Amerikaanse zakenrelaties 
   

OPBOUW 

 • Individuele vragenlijst beantwoorden (online module, 20 min.) 
 • Online module interculturele communicatie (90 min.) 
 • Coaching sessie: Cultureel zelfbewustzijn en effectieve interculturele communicatie, gedragspatronen, Amerikaanse zakencultuur (met interculturele trainer, virtueel 90 min.) 
 

ONDERWERPEN 

Tijdens de training komen de volgende zaken aan bod: 
 • Cultureel zelfbewust zijn 
 • Reactie op “vreemdheid” 
 • Gedragspatronen  
 • Rollen en relaties 
 • Onderhandelen 
 • Hiërarchie 
 • Persoonlijke strategieën 
 

OVER KIT Intercultural Professionals 

KIT Intercultural Professionals is de training, coaching en advies branche van KIT Royal Tropical Institute. Al meer dan 100 jaar ondersteunen wij bedrijven, overheden en professionals om beter te functioneren in een interculturele context. We geloven dat effectieve interculturele communicatie bijdraagt aan het succes van individuen, teams en organisaties. 

Onze trainers en deskundigen 

Naast ons vaste team werken we met een hechte flexibele schil van ervaren interculturele communicatie trainers. Daarnaast beschikken we over een pool van 350 landendeskundigen; ieder met specifieke regio en/of landendeskundigheid, sommigen in een specifieke industrie. Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij de leervraag van de opdrachtgever en zijn we flexibel in projectplanning. 

De visie

De visie van KIT Intercultural Professionals is gebaseerd op de meerwaarde van diversiteit. Onze programma’s rusten organisaties en medewerkers toe om effectief met interculturele samenwerkingen om te gaan en succes te bereiken. Uit ervaring weten we dat interculturele effectiviteit begint bij zelfbewustzijn: wat zijn mijn normen en waarden, welke voorkeuren heb ik en wat zijn mijn typische patronen?   Al onze programma’s zijn gericht op het aanwakkeren van zelfbewustzijn en het aanreiken van methodes om effectief met verschillen om te gaan. Men ontdekt manieren om diversiteit te benutten of verschillen juist te ontwijken om zo tot een succesvolle interculturele samenwerking te komen. Door de grote regelmaat waarmee we programma’s uitvoeren, verzamelen we voortdurend voorbeelden uit de praktijk. Zo blijven onze trainingen een afspiegeling van de actualiteit. We hechten aan co-creatie en de meeste van onze trajecten zijn maatwerkprogramma’s.   

OVERIGE

KIT Intercultural Professionals is toegewijd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals). We zijn een trotse partner van het SDG House Amsterdam, een gemeenschap van meer dan 50 particuliere bedrijven en not-for-profit organisaties toegewijd aan de SDGs. We bieden met het SDG House programma’s aan die erop gericht zijn om effectieve interculturele samenwerkingen en partnerschappen te bevorderen, om zo de SDGs te kunnen bereiken (SDG 17). KIT Intercultural Professionals biedt gespecialiseerde trainingen aan over culturele effectiviteit in de gezondheidszorg (SDG 3), voor internationaal opererende wetshandhavingsinstanties (SDG 16) en voor nieuwkomers aan de Nederlandse arbeidsmarkt (SDGs 8 en 10).   SDG Daarnaast, als dochteronderneming van KIT Royal Tropical Institute, dragen onze inkomsten bij aan het onderzoek en onderwijs van KIT (SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 en 17).