Intellectueel Eigendom in China

China neemt in toenemende mate maatregelen om bescherming van intellectueel eigendom te verbeteren. Toch zou bescherming ervan prioriteit moeten zijn bij het overwegen van het betreden van de Chinese markt. Vooral omdat het Chinese juridische systeem voor de registratie, bescherming, rechtsgang en implementatie van Intellectual Property Rights (IPR) wezenlijk verschilt van veel Westerse systemen. Zo is je intellectuele eigendom in China niet beschermd zolang je octrooi of eigendom niet geregistreerd staat bij de relevante Chinese autoriteiten. Intellectueel eigendomsrecht is daarmee territoriaal, wat betekent dat het alleen in te roepen is als dit lokaal geregistreerd staat.   In de e-learning ‘Intellectueel Eigendom in China’ leer je het belang van bescherming van jouw intellectuele eigendom om in China succesvol te kunnen zijn. Deze training gaat in op het ‘wat’, ‘waarom’, ‘waar’ en ‘hoe’ als het gaat om het beschermen van het intellectuele eigendomsrecht in China. Je wordt geïnformeerd over de verschillende typen binnen het intellectuele eigendomsrecht, die aan de hand van casussen worden toegelicht. Ook word je geïnformeerd over de mogelijke acties en stappen die je kunt ondernemen wanneer jouw intellectuele eigendomsrecht wordt geschonden. Zo leer je welke intellectuele eigendomsrechten je vast kunt leggen en waar je dat kunt doen. Daarnaast leer je wat je kunt doen wanneer je kopieën van jouw product tegenkomt op bijvoorbeeld een beurs of in een Chinese webshop.   

DOELGROEP 

Deze online training is bedoeld voor zowel ondernemers die starten met zakendoen in China, als voor ondernemers die al actief zijn in China en het Chinese intellectuele eigendomsrecht beter willen begrijpen.   

LEERDOEL 

Aan het einde van deze e-learning:   
  • ken je het belang van bescherming van het intellectuele eigendomsrecht;  
  • heb je kennis van de verschillende typen rechten; 
  • weet je welke bescherming elk type recht kan bieden; 
  • ben je op de hoogte van de mogelijke stappen wanneer jouw rechten geschonden worden. 

OPBOUW 

1x 55 minuten e-learning   

ONDERWERPEN 

Tijdens de e-learning komen de volgende zaken aan bod: 
  • het belang van bescherming; 
  • de bescherming van auteursrecht;  
  • de bescherming van handelsmerken;   
  • de bescherming van patenten; 
  • de bescherming in joint ventures; 
  • de bescherming tijdens beurzen.  

VERVOLG

Nadat je inzicht hebt gekregen in het Chinese intellectuele eigendomsrecht is het belangrijk je verder te verdiepen in de do’s en dont’s die spelen bij het zakendoen in China. Kijk bijvoorbeeld naar ander cursusaanbod op of buiten dit platform en bekwaam je op die manier verder.  

OVER RVO 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt ondernemers met hun internationale ambities. Dit doen wij in de vorm van marktverkenningen, evenementen, matchmaking, hulp bij financiering en kennisoverdracht. Maar ook via ontwikkelingsprojecten die duurzame, inclusieve economische groei stimuleren.  Het doel: succesvol zakendoen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Goed voor Nederland, goed voor de wereld.